เป็นปั๊มที่มีแขนเครน หรือ Boom ความเร็วในการปั๊มคอนกรีตตั้งแต่ 50 คิว/ชม. ขึ้นไป สามารถส่งคอนกรีตในทั้งแนวราบ และแนวดิ่งควบคุมด้วยรีโมท สามารถเทคอนกรีตไปยังจุดที่ต้องการได้โดยตรงโดยไม่ต้องต่อท่อ


แบรนด์ EVERDIGM
รุ่น ECP21ZX
ขนาดความยาวบูม 21 เมตร
ปริมาณคอนกรีตผ่านปั๊มขั้นต่ำ (ลบ.ม.) 50 คิว
ค่าบริการ 10,000 บาท
ส่วนเกินขั้นต่ำ 160 บาท/ลบ.ม.
อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 09 8275 9898
อัตราค่าบริการและเงื่อนไข
Boom 4 Section and Z type
Vertical reach 20.2 m
Horizontal reach 16.8 m
Depth reach 11.8 m
Delivery pipe diameter 100 mm
Slewing range +/-370 Deg.
Outrigger X-extension Front
Jack type Rear