การบริการที่ดีของพนักงานบริการ

27/06/2024 | 198

ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานบริการ ตามแต่จะได้รับคำสั่ง โดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขก หรือผู้มารับบริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการทำความสะอาด งานบำรุงรักษาความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานที่จำเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป รวมถึงงานบริการปั๊มคอนกรีต

หัวใจในงานบริการปั๊มคอนกรีตคือ

 • พนักงานบริการเข้าทำงานตรงตามเวลานัดหมายตามที่ลูกค้ากำหนด
 • พนักงานบริการมีความพร้อมด้าน การแต่งกาย / อุปกรณ์เซฟตี้ พร้อมให้บริการ
 • พนักงานบริการให้ความร่วมมือในการบริการด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
 • บริการด้วยคุณภาพ ที่มีมาตรฐาน พนักงานผ่านการอบรม จากกรมพัฒนาผีมือแรงงาน
 • บริการให้คำปรึกษา ตามที่ลูกค้าต้องการ

คุณสมบัติของผู้ให้บริการมีอะไรบ้าง

 • รักงานด้านบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • เข้าใจหลักการของงานบริการ
 • สามารถรับผิดชอบงานได้ด้วยตนเอง
 • มีความอดทน และควบคุมอารมณ์ได้ดี ใจเย็น และรู้จักกาลเทศะ
 • มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และรับมือกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

การบริการที่ดีมีอะไรบ้าง

 • Service Mind สรุปได้ว่าหมายถึง การบริการที่ดี
 • Enthusiasm มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ผู้รับบริการ
 • Rapidness มีความรวดเร็ว กระฉับกระแฉง
 • Value ให้บริการอย่างมีคุณค่า
 • Impression มีความน่าประทับใจ
 • Courtesy บริการอย่างสุภาพอ่อนโยน
 • Endurance มีความอดทนและเก็บอารมณ
 • ให้เกียรติลูกค้า ...
 •  รู้จัก และเข้าใจลูกค้า ...
 • เชี่ยวชาญในสินค้า หรือบริการของเราเอง ...
 • เต็มใจช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ...
 • สร้างความประทับใจในครั้งต่อไปที่มาใช้บริการ ...
 • ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ

ข้อควรระวังในการให้บริการ

1. ไม่สนใจความต้องการของผู้รับบริการ การให้บริการในทุกกรณีจะต่องแสดงว่า ผู้รับบริการมีความสำคัญ จึงต้องระวังไม่แสดง กิริยาที่เพิกเฉยไม่สนใจบริการอย่างจริงจัง

 2. ให้บริการขาดตกบกพร่อง เป็นสิ่งที่ต้องย้ำเตือนอยู่เสมอว่าการให้บริการจะขาดตกบกพร่องไม่ได้เลย เพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำลายงานบริการในส่วนอื่น ๆ ที่ดีอยู่แล้วให้เกิดผลเสียหายตามไปด้วย

 3. ดำเนินการล่าช้า เป็นลักษณ์ที่ไม่ดีอย่างยิ่งเพราะความล่าช้าไม่ตรงเวลา ทำความเสียหายให้ผู้รับบริการได้

 4. ใช้กิริยาวาจา ไม่เหมาะสมในการให้บริการสามารถจะรู้สึกได้จากกิริยาท่าทาง การใช้คำพูดและน้ำเสียงผู้ให้บริการอาจ ไม่มีความตั้งใจจะแสดงกิริยาต่อผู้รับบริการในทางที่ไม่ดีแต่อยู่ในอารมณ์ที่ขุ่นมัว และไม่ควบคุมอารมณ์ของตนจึงแสดงออกด้วยท่าทีและคำพูดที่ทำให้เสียความรู้สึกต่อผู้รับบริการทำให้ผู้รับบริการผิดหวัง การบริการที่ทำให้ผู้รับบริการผิดหัวงมีได้ในหลายกรณีนับแต่การต้อนรับที่เย็นชาหรือการพูดโทรศพัทท์ ไม่เหมาะสม การให้บริการอย่างไม่เต็มใจ ไม่ใส่ใจในการให้บริการ การบริการผิดพลาด ทำความเสียหายให้แก่ผู้รับบริการได้


----------------------------------------------------------------------------
รีวิวและรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook
: หางาน รายได้ดี by PST
https://www.facebook.com/profile.php?id=100054608373504

: พี แมชโปร จำหน่ายรถปั๊มคอนกรีตเครื่องพ่นปูนฉาบพร้อมศูนย์ซ่อมที่มีมาตรฐาน
https://www.facebook.com/PSTgroup.p

: พี เอส ที ทรานสปอร์ต - บริการปั๊มคอนกรีตและเครื่องพ่นปูนฉาบ
https://www.facebook.com/PSTTransportandservice

: เครื่องพ่นปูนฉาบ by PST
https://www.facebook.com/PST.PlasteringMaching

: ช่างสีมืออาชีพ by PST
https://www.facebook.com/PSTCoolPaint

: รถปั๊มคอนกรีต Everdigm by PST
https://www.facebook.com/PST.EverdigmPump

: รถปั๊มคอนกรีตมือสอง by PST
https://www.facebook.com/PSTUsedPump

: บริการ เช่า รถปั๊มคอนกรีต by PST
https://www.facebook.com/PST.PumpConcrete

#รถปั๊มคอนกรีต #รถปั๊มคอนกรีตมือสอง #เช่ารถปั๊มคอนกรีต #ปั๊มบูม #ปั๊มลาก #เครื่องพ่นสี #เครื่องพ่นปูนฉาบ #อะไหล่รถปั๊มคอนกรีต #อะไหล่เครื่องพ่นสี #อะไหล่เครื่องพ่นปูนฉาบ