การส่วมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

26/06/2024 | 168
การส่วมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(Personal Protective Equipment=PPE)
หมายถึง อุปกรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ขณะทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพสิ่งแวดล้อมการทำงาน
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นวิธีหนึ่งในหลายวิธิการป้องกันอันตรายจากการทำงาน โดยทั่วไปจะยึดหลักการป้องกัน
ควบคุมสิ่งแวดล้อมในการทำงานก่อน ในกรณีไม่สามารถกำเนินการได้ จึงนำกลวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมาแทน4
การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล มีหลักการดังนี้
1.ต้องเลือกใช้ชนิดที่ป้องกันอันตรายได้ดี
2.ต้องมีน้ำหนักที่เบาเป็นพิเศษและสบายในการสวมใส่
3.ต้องมีประสิทธิภาพสูง สามารถป้องกันอันตรายได้ดีที่สุด
4.มีราคาย่อมเยาหาซื้อได้ง่าย
5.วิธีการใช้เครื่องป้องกันนั้นจะต้องไม่ยุ่งยากซับซ้อนจนเกินไป เพราะจะทำให้คนที่ใช้สวมใสเกิดความยุ่งยาก
6.ต้องมีสีสันที่เด่นชัด และเป็นสีที่ดูแล้วสะอาดตา

----------------------------------------------------------------------------
รีวิวและรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook
: หางาน รายได้ดี by PST
https://www.facebook.com/profile.php?id=100054608373504

: พี แมชโปร จำหน่ายรถปั๊มคอนกรีตเครื่องพ่นปูนฉาบพร้อมศูนย์ซ่อมที่มีมาตรฐาน
https://www.facebook.com/PSTgroup.p

: พี เอส ที ทรานสปอร์ต - บริการปั๊มคอนกรีตและเครื่องพ่นปูนฉาบ
https://www.facebook.com/PSTTransportandservice

: เครื่องพ่นปูนฉาบ by PST
https://www.facebook.com/PST.PlasteringMaching

: ช่างสีมืออาชีพ by PST
https://www.facebook.com/PSTCoolPaint

: รถปั๊มคอนกรีต Everdigm by PST
https://www.facebook.com/PST.EverdigmPump

: รถปั๊มคอนกรีตมือสอง by PST
https://www.facebook.com/PSTUsedPump

: บริการ เช่า รถปั๊มคอนกรีต by PST
https://www.facebook.com/PST.PumpConcrete

#รถปั๊มคอนกรีต #รถปั๊มคอนกรีตมือสอง #เช่ารถปั๊มคอนกรีต #ปั๊มบูม #ปั๊มลาก #เครื่องพ่นสี #เครื่องพ่นปูนฉาบ #อะไหล่รถปั๊มคอนกรีต #อะไหล่เครื่องพ่นสี #อะไหล่เครื่องพ่นปูนฉาบ