COLOR SPRAYING

งานพ่นสี - ระบบ Airless spray หรือพ่นสีแบบไร้อากาศ
เกิดจาก Piston pump ของเครื่องพ่นสีสร้างแรงดัน กว่า 3,000 psi
ทำให้เครื่องพ่นสีเอาชนะความหนืดและเอาแรงตึงผิวของสี ผลักให้เนื้อสีแตกตัว
เป็นละอองขนาดเล็ก จึงพ่นสีได้เร็ว แรง สีฟุ้งน้อย ให้เนื้อสีติดชิ้นงานได้ปริมาณมากกว่า
ระบบพ่นแบบมีอากาศ แน่นอนว่าเกิดการประหยัดสีและได้งานรวดเร็ว

เราคือผู้จำหน่ายรถปั๊มคอนกรีต
เครื่องพ่นปูนฉาบ และเครื่องพ่นสีคุณภาพ

คุณภาพเรา หมายถึง ลงทุนแล้วคุ้มค่า เครื่องจักรมีประสิทธิภาพสูง ทนทาน ใช้งานได้ต่อเนื่อง อะไหล่มีครบหาง่าย ค่าซ่อมบำรุงไม่แพง และบริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ


ดูทั้งหมด

สินค้าและบริการ