อบรมการใช้งาน เครื่องพ่นสี GX-21 ผู้รับเหมา จาก ประเทศเมียนม่าร์

18/07/2017 | 6204

มิ.ย. 60 บริษัทฯ ได้จัดอบรมการใช้งาน เครื่องพ่นสี GX-21 ผู้รับเหมา จาก ประเทศเมียนม่าร์ โดยสอนทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ให้ช่างได้ ประกอบเครื่อง พ่นจริง ล้างและทำความสะอาดเพื่อให้ สามารถสอนผู้อื่นต่อได้