แนะนำ CPAC ณ หน่วยงาน เอสวายเรียบด่วนมอเตอร์เวย์ชลบุรีเรื่องการตรวจสอบหน้างาน

7291

เมื่อวันที่ 15/6/60 ได้เข้าพบเพื่อแนะนำวิธีการตรวจสอบหน้างานแก่ลูกค้าแพล้นคอนกรีต  CAPACชลบุรี ที่หน้างาน                                            
นำคู่มือเรื่องความปลอดภัยและวิธีการใช้ปั้มคอนกรีตเพื่อให้มีความปลอดภัยในการทำงาน