แนะนำ CPAC ณ หน่วยงาน โกเบิ้ลเฮ้าอยุธยา เรื่องการตรวจสอบหน้างาน

8143

เมื่อวันที่ 9/6/60 เข้าพบเพื่อแนะนำวิธีการตรวจสอบหน้างานแก่ลูกค้าแพล้นคอนกรีต  CAPACอยุธยาที่หน้างาน                                            
นำคู่มือเรื่องความปลอดภัยและวิธีการใช้ปั้มคอนกรีตเพื่อให้มีความปลอดภัยในการทำงาน