อบรมนอกสถานที่ หัวข้อผสมงาน ผสานใจ สู่การบริการ

01/08/2016 | 5837
  • หลักสูตร "ผสมงาน ผสานใจ สู่การบริการ" รุ่นที่ 1
    วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ. แพน้องใหม่ กาญจนบุรี

  • หลักสูตร "ผสมงาน ผสานใจ สู่การบริการ" รุ่นที่ 2
    วันที่ 3-4 สิงหาคม 2556 ณ. แพน้องใหม่ กาญจนบุรี

บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนานอกสถานที่ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพตนเอง และผ่อนคลาย

PST Group สัมมนานอกสถานที่เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ผสมงาน ผสานใจ สู่การบริการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและผ่อนคลายให้กับพนักงาน
กิจกรรมสร้างสร้างความสามัคคี
กลุ่มผู้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งที่ 1
กิจกรรมเพื่อให้เกิดความรักและสามัคคี
PST Group สัมมนานอกสถานที่เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2559 ผสมงาน ผสานใจ สู่การบริการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและผ่อนคลายให้กับพนักงาน
ภาพกลุ่มผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งที่ 2
บรรยากาศการสัมมนา
ภาพกิจกรรมสร้างสรรค์