การอบรมหลักสูตร "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน"

20/06/2024 | 137
ทางแผนกบุคคลได้ ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน" ให้กับพนักงานที่สนใจ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ.ห้องประชุมสำนักงาน บริษัท พี เอส ทีฯ