PST - TRAINING ตัวแทนจำหน่าย "เซ็นเตอร์เพ้นท์ กรุ๊ป"

15/08/2017 | 4517
                    1.PST ร่วมกับ เซ็นเตอร์เพ้นท์ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย GX-21 และ เป็นคลังสีใหญ่ โดยมีสีครบทุกแบรนด์ ทุกชนิดย่าน มีนบุรี,สุวินทวงศ์ และหนองจอก ฝึกอบรมพัฒนา พนักงานขายสี
                    2.พนักงานขายสี ได้เรียนรู้การใช้งาน GX-21 จริง ทำให้มีความเข้าใจ สามารถนำเสนอและถ่ายทอดข้อมูลเครื่องพ่นสี ให้กับผู้รับเหมาได้อย่างดี
                    3.เรียนหรือจะสู้ลงมือทำพ่น GX-21 ด้วยตนเอง ฝ่ายขาย ของ เซ็นเตอร์เพ้นท์ และ PST เข้าใจเรื่องนี้ดี