เมื่อวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2560 คุณนราธิป มาตราช หัวหน้าแผนกบุคคล ได้เข้าแนะแนวนักศึกษาระบบทวิภาคีและบรรยายทักษะการทำงานในสถานประการ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ,วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ, วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

08/08/2017 | 146968

เมื่อวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2560  คุณนราธิป มาตราช หัวหน้าแผนกบุคคล

ได้เข้าแนะแนวนักศึกษาระบบทวิภาคีและบรรยายทักษะการทำงานในสถานประการ

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ,วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ, วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน


วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 -11.30 น.