กิจกรรม : ตรวจสอบบำรุงกล้องวงจรปิดภายในหอพักพนักงาน

26/06/2017 | 152569
ตรวจสอบบำรุงกล้องวงจรปิดภายในหอพักพนักงาน เพื่อความปลอดภัย