กิจกรรม : ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เพื่อการบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

12762
สบายใจหายห่วงกับการทำธุรกรรมและการให้บริการที่รวดเร็ว เพราะบริษัทฯของเรามีการปรับปรุงระบบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีความปลอดภัยของข้อมูล

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ทางฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาได้มีการเข้าบำรุง ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ตามแผนการเข้าบำรุง ซึ่งจะตรวจสอบการทำงานทั้งระบบซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์
ว่าสามารถใช้งานได้ปกติ และมีประสิทธิภาพหรือไม่ ถ้าอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ตัวใดทำงานผิดปกติจะมีการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้สามารถทำงานได้ตามศักยภาพของเครื่องนั้นๆ

โดยอ้างอิงจากแผนบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์