กิจกรรม : บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้มีโครงการจิตรอาสาที่ โรงเรียนคลองพระอุดม

4185
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ทางบริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 
ได้มีโครงการจิตรอาสาที่ โรงเรียนคลองพระอุดม โดย ส่งพนักงานที่ชำนาญด้านภาษาอังกฤษ
ไปให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่1 ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีมาก
จากเด็กนักเรียน