ทีมช่างเคาะ พ่นสี เตรียมความพร้อมบูธ งานสถาปนิก 2017

4335


ช่างสีเข้าทำสีผนังบูธหลังจากงานโครงสร้างเสร็จเรียบร้อย


ช่างสีทำสีบูธตาม Concept Loft Style 


ช่างสีทำสีบูธตาม Concept Loft Style 


ช่างสีและทีมช่างทำบูธตาม Concept Loft Style 


ช่างสีและทีมช่างทำบูธตาม Concept Loft Style 


บูธ PST หลังประกอบเสร็จ ก่อนนำอุปกรณ์จัดวางตามจุด