งานบำรุงรักษาระบบหม้อแปลงไฟฟ้าของอาคารสำนักงาน

5538

* บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของ Office บริษัท PST & PMP

แผนความถี่ 1 ครั้ง/ปี วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560

* เปลี่ยนกรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

* ติดตั้งการ์ดกันงู ป้องกันระบบไฟฟ้าช็อต

     โดยช่างวิศวกร : บริษัท สุวรรณวงศ์ เอ็นจิเนียรริง จำกัด                                                           

ช่างแผนกไฟฟ้าศูนย์บริการ P MACHPRO SUPPORT


   

เจ้าหน้าตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า Office PST                เจ้าหน้าตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า Office PMP


   

เจ้าหน้าเตรียบความพร้อม เพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบไฟของหม้อแปลงของ Office บริษัท PMP

      

ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟของหม้อแปลง ตรวจเช็คการทำงานระบบไฟของ Office บริษัท PMP

                 

เจ้าหน้าเช็ดทำความสะอาดหม้อแปลงไฟฟ้า (ภายนอก)       เจ้าหน้าติดตั้งการ์ดกันงู ป้องกันระบบไฟฟ้าช็อต


        

ทดสอบระบบไฟของหม้อแปลง และระบบทำงานของไฟ Office บริษัท PMP


     

ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟของหม้อแปลง ตรวจเช็คการทำงานระบบไฟของ อาคารชั้น 4 Office บริษัท PST


     

ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟของหม้อแปลง ตรวจเช็คการทำงานระบบไฟของ อาคารชั้น 4 Office บริษัท PST


   

ตรวจสอบระบบไฟของหม้อแปลง ตรวจเช็คการทำงานระบบไฟของ อาคารชั้น 4 Office บริษัท PST


   

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของตู้จ่าย – ควบคุมไฟฟ้า ของ Office บริษัท PST & PMP


    

ทดสอบการทำงานระบบไฟฟ้าของตู้จ่าย – ควบคุมไฟฟ้า

ของ Office บริษัท PST & PMP