อบรมการใช้งาน Google forms

14/05/2024 | 196
วันที่ 14 พฤศภาคม 2567 ทีมงานทางแผนกตรวจสอบและพัฒนา ได้ทำการจัดอบบรม ความรู้เบื้องต้นของการใช้งาน Google forms ให้กับทางทีมงานแผนกบริการรถปั๊มคอนกรีต เพื่อเพิ่มทักษะความรู้เพิ่มเติมในการทำงานร่วมกับแฟลตฟอร์มของ Google และง่ายต่อการทำงานในรูปแบบออนไลน์ของแผนกบริการปั๊มคอนกรีต