การประชุมคณะกรรมการ กีฬาสี PST GAMES

28/03/2024 | 991
การประชุมกรรมการตัดสินกีฬาสีแต่ละสี  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรม กีฬาสีภายใน PST GAMES 2024 / SPORTS DAY
ในวันที่ 18 เมษายน 2024