พนักงานรถปั๊มคอนกรีต อบรมความปลอดภัย ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

19/03/2024 | 416
พนักงานรถปั๊มคอนกรีต อบรมความปลอดภัย ระเบียบข้อบังคับก่อนเข้าปฎิบัติงานของ Site งานลูกค้า