จัดกิจกรรมจับสลากของขวัญปีใหม่

28/12/2022 | 1955
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่ผ่าน ทางบริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส ได้จัดกิจกรรมจับสลากของขวัญปีใหม่