เพื่อความเชื่อมั่นของลูกค้า เรามีการตรวจคัดกรองโควิด 19 ก่อนเริ่มงาน

30/08/2021 | 2722

เพื่อความเชื่อมั่นของลูกค้า เรามีการตรวจคัดกรองโควิด 19 ก่อนเริ่มงานครับ