PST Pump พัฒนาพนักงานให้บริการปั๊มคอนกรีต ดำเนินการสอบปรับระดับประจำปี 2564

09/02/2021 | 2463

เมื่อวันที่ 5 – 7 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ทาง PST ได้ดำเนินการจัดการสอบปรับระดับพนักงาน ประจำปี 2564
จองรถปั๊มคอนกรีตโทร 098-275-9898
สมัครงานคลิก http://www.pstgroup.biz/career/