พนักงาน บจก.พีแมชโปร อบรมเรื่อง ระบบไฮดรอลิคในระบบปั๊มคอนกรีต โดยได้รับเกียรติจากคุณพงษ์รัช พงษ์ภาวศุทธิ์ กก.ผจก.บริษัท พีเอสที ฯ เป็นวิทยากร

14/10/2020 | 3089