ฝึกอบรมหลักสูตรแก้ปัญหางานบริการปั๊มคอนกรีต

27/08/2020 | 1730
อบรมหลักสูตรแก็ปัญหางานบริการปั๊มคอนกรีต รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 17 - 20 สิงหาคม 2563 ณ เลคเฮฟเว่นรีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จังหวัดกาญจนบุรี