ส่วนงานความปลอดภัยได้ออกสุ่มตรวจสอบการทำงานของพนักงานบริการ รถปั๊มคอนกรีต

01/07/2020 | 3113
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ส่วนงานความปลอดภัยได้ออกสุ่มตรวจสอบการทำงานของพนักงานบริการปั๊มคอนกรีต ณ. หน่วยงานสระบุรี เพื่อให้เป็นไปตามมาตราฐานที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้