PST Group กับมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19

30/03/2020 | 1681
วันนี้ เวลา 11.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
– เทศบาลตำบลคลองพระอุดม จ.ปทุมธานี ได้ทีมงาน นำน้ำยาฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่บริษัท PST Group เนื่องจากปัญหาในตอนนี้ ทางเราได้ตื่นตระหนักถึงความปลอดภัย ทั้งพนักงานและลูกค้าทุกท่าน และทั้งนี้ PST Group ขอขอบคุณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ขอขอบคุณเทศบาลตำบลคลองพระอุดม ที่ได้ทำทีมงานนำน้ำยาฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19

#AC PST Group