พนักงานดีเด่น ประจำปี 2563

09/01/2020 | 2263
PST Group มอบเกียรติบัตร และเงินรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานดีเด่น ประจำปี 2563 ขอให้ทุกท่านรักษาความดี และเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนพนักงานต่อไป