ฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัท PST Group มอบเช็คตามกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม เสียชีวิตจากโรคที่ไม่เกี่ยวกับการทำงาน

03/12/2019 | 2312
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัท PST Group มอบเช็คตามกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มจำนวน 100,000 บาท
ให้กับมารดา ของพนักงานนายชลทิศ ป้อมมอญ เสียชีวิตจากโรคที่ไม่เกี่ยวกับการทำงาน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมา ณ ที่นี้ด้วย