ฝ่ายบริหารมอบเช็คตามกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม

21/07/2019 | 2313
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัท PST Group มอบเช็คตามกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มจำนวน 400,000 บาท ให้กับบิดา/มารดา ของพนักงานทดลองงานนายคมศร ชินทะวัน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 (ปฏิบัติงานกับบริษัททั้งสิ้น 18 วัน)