โรงงานสีขาว บริษัท พี แมชโปร จำกัด

26/06/2019 | 3086
วันนี้ 26 มิถุนายน 2562  เวลา 09.3. น. นายนราธิป มาตราช  หัวหน้าแผนกบุคคล  รับมอบเกียรติบัตรโรงงานสีขาว ของบริษัท พี แมชโปร จำกัด  ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๒ โรงเรียน ทีปังกรวิทยาพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  นายผล ดำธรรม ในงานวันต่อต้านยาเสพติด