ตรวจทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ

27/05/2019 | 2235
ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา  บริษัท พี แมชโปร จำกัด ร่วมกับวิศวกรเครื่องกล ระดับ สามัญวิศวกร ได้เข้าตรวจทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ขนาด 12.5 ตัน จำนวน 2 ตัว ขนาด 3.2 ตัน จำนวน 2 ตัว ภายในพื้นที่บริษัทฯ  เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม " ประกาศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น