ฝึกอบรมในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการควบคุมรถปั๊มคอนกรีตด้วยความปลอดภัย

07/05/2019 | 2313
            บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จัดฝึกอบรมในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการควบคุมรถปั๊มคอนกรีตด้วยความปลอดภัย จำนวน 60 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 23 คน