อบรมประจำปี พนักงานประจำรถปั๊มคอนกรีต 2019

21/04/2019 | 1650
PST Group จัดฝึกอบรมประจำปี 2019 ของพนักงานปั๊มคอนกรีต
เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความพร้อมในการให้บริการ รวมถึงดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
จัดอบรมวันที่ 16/4/2019 ณ.Fountain Tree Resort
ประกอบด้วยหลายๆฐานเพื่อให้ความรู้ อาทิเช่น
ฐานควบคุมการโรยปูน โดยมีการใช้รถปั๊มเพื่อประกอบการสาธิตของจริง
ฐานการควบคุมและตรวจเช็คสภาพ Placing Boom
ฐานการตรวจสอบความพร้อมเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของ  Placing Boom
ฐานการใช้เกียร และเทคนิคต่าง ๆ ของการขับรถปั๊มคอนกรีต
ฐานกฏความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักร เช่นการจอดรถ การให้สัญญาณถอย
ฐานตรวจสอบสาร/น้ำมันที่ใช้ในรถปั๊มทั้งหมด ว่าควรจะเปลี่ยนถ่ายอย่างไร
ฐานเกี่ยวกับท่อและข้อต่อในการต่อท่อหน้าไซต์งาน
และฐานอื่นๆ อีกมากมายทั้งสนุกและให้ความรู้