เข้ารับเกียรติบัตรการบริหารจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โรงงานสีขาว

13/11/2018 | 2075
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 คุณพงษ์รัช พงษ์ภาวสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ เข้ารับเกียรติบัตรการบริหารจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โรงงานสีขาว ณ ศาลารักษ์ปทุม ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดปทุมธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายจรูญศักดิ์  สิงหเดช) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร