ทีมงานช่าง PST Group อบรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์

07/11/2018 | 2683
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้มีการ อบรมความรู้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ โดย  ดร.ฤทธิพล ไชยบุรี  เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงาน