"เพิ่มความรู้สู่สายงาน"

27/06/2018 | 3004
การเข้ารับการอบรมเรื่อง " พิธีการศุลกากร นำเข้า - ส่งออก " ตาม พรบ.ศุลกากรฉบับใหม่ (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร)
บรรยายโดย คุณธนากร แสงพิทูร (ผู้ชำนาญรับอนุญาตกรมศุลกากร) จากสถาบันวิชาการ วี - เซิร์ฟ
วันที่ 27/6/61 ณ HIP BANGKOK รัชดาภิเษก