ชุดซ่อมพลังเยอร์

Product Code:  S08-0002E
S/N:  22220054-05

ความกว้างรอบใน 6.10  เซนติเมตร
ความกว้างรอบนอก 6.90  เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898