โอริงท่อ HI Pressure

Product Code:  S04-1440

ความกว้างรอบใน 15.50 เซนติเมตร
ความกว้างรอบนอก 16.00 เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898