เครื่องพ่น Koine4 พร้อมกับ Hopper และ Sensor

3798

ช่วงสงกรานต์ 2560 ก็เหมือนทุกปีที่ ...แน่นอน!! มีงานเร่ง ให้ ผู้รับเหมาต้องคิดมากมาย คนงานกลับบ้าน กลับไปแล้ว...กว่าจะกลับมา งานฉาบที่เร่ง ทำให้ ท่านผู้บริหาร ของ บริษัทรับเหมารายนี้ ตัดสินใจซื้อ เครื่องพ่น Koine4 พร้อมกับ Hopper และ Sensor ซึ่ง ลำเลียงปูนผง ทำงานร่วมกับ ไซโล ส่งมายังเครื่อง Koine4 ทำให้งานฉาบที่เร่งๆ .... ไม่ทันแน่นอน กลับทำได้เร็วขึ้นอย่างผิดหูผิดตา ส่งงานได้เร็ว แค่นี้ ก็คุ้มค่าเครื่องแล้วครับ