ทีมงาน พีแมชโปร ประกอบติดตั้งปั๊มบูม ECP33ZX-5

21/07/2021 | 2430
ทีมงานฝ่ายศูนย์บริการ ดำเนินการ ประกอบติดตั้งปัีมคอนกรีต ECP33ZX-5 ลงบนตัวรถ HINO ขนาด 12 ล้อ พร้อมส่งมอบออกบริการกับลูกค้า