ปั๊มลาก 10 ล้อ งานถนน ถนน ซอยพะยอม 9 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

29/09/2021 | 1573

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน
ปั๊มลาก 10  ล้องานถนน ถนน ซอยพะยอม 9 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี