งานเทคอนกรีต ใต้อาคาร

3889

วันที่ 26/04/2560
หน่วยงาน ต่อเติมอาคารถนนพิบูลณ์สงคราม ซ.14 พระราม5
ลักษณะงาน เทพื้นใต้อาคารชั้น1 ยอดเทประมาณ 30 คิว ต่อท่อประมาณ 15 ท่อ ใช้คอนกรีตของนครหลวง