เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท พี แมชโปร จำกัด ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

18/10/2017 | 4709
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  2560   บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท พี แมชโปร จำกัด ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560