ส่งพนักงานเข้าอบรมยกระดับฝีมือหลักสูตรการควบคุมรถปั๊มคอนกรีต

09/05/2022 | 1883

วันที่ 25-29 เมษายน 2565 ส่งพนักงานเข้าอบรมยกระดับฝีมือหลักสูตรการรถควบคุมปั๊มคอนกรีต