รถปั๊มคอนกรีต PST. ก็ยังให้บริการโดยการใส่ใจในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID19

24/03/2020 | 2358
ถึงแม้โรคโควิดกำลังระบาท พวกเราชาว PST. ก็ยังให้บริการโดยการใส่ใจในการป้องกันโรคโควิดโดยการใช้เจลล้างมือ การใส่หน้ากากในการทำงาน