6ชั้น สุขุมวิท 39 ลักษณะงาน เทเสาชั้น 6 ยอดเทประมาณ 40 คิว

226873