Plastering Machine

เครื่องพ่นปูนฉาบ เป็นเครื่องมือก่อสร้างสมัยใหม่ ช่วยให้ทำงานได้เร็ว ใช้งานง่าย และช่วยทำให้เกิดผลกำไรสูง
PST GROUP จำหน่ายเครื่องพ่นปูนฉาบคุณภาพสูง พร้อมบริการหลังการขายและจำหน่ายอะไหล่แท้ 100 %