ปั๊มคอนกรีตบูม 37 เมตร โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

01/07/2019 | 2988

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน                                        
ปั๊มคอนกรีตบูม 37 เมตร โรงเรียนมัธยมวัดหนงแขม