ปั๊มคอนกรีตบูม 42 เมตร โรงผลิตกระแสไฟฟ้านิคมสหรัตน์ อยุธยา

01/07/2019 | 2689

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน                                        
ปั๊มคอนกรีตบูม 42 เมตร โรงผลิตกระแสไฟฟ้านิคมสหรัตน์ อยุธยา