บูชใบกวนฮอปเปอร์ @60 EVERDIGM

Product Code:  P01-10342E
S/N:  H2060059

ความโต 7.00 เซนติเมตร
ความก้างด้านใน 6.10 เซนติเมตร
ความสุง 4.00 เซนติเมตร
ความหนา 0.50 เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898